Πληροφορικής Τέχνη – Ars Informatica

O δικτυακός τόπος Πληροφορικής τέχνη - Ars Informatica κλείνει ένα χρόνο στο Σχολικό Δίκτυο. Γιορτάζοντας. και σε συνεργασία με την Tessera Multimedia προσφέρει το εκπαιδευτικό λογισμικό Το Εργαστήρι της Πληροφορικής (ΔΕΛΥΣ) σε όποιον...

O δικτυακός τόπος Πληροφορικής τέχνη - Ars Informatica κλείνει ένα χρόνο στο Σχολικό Δίκτυο. Γιορτάζοντας. και σε συνεργασία με την Tessera Multimedia προσφέρει το εκπαιδευτικό λογισμικό Το Εργαστήρι της Πληροφορικής (ΔΕΛΥΣ) σε όποιον/α συνάδελφο/ισσα στείλει την καλύτερη εκπαιδευτική δραστηριότητα του μήνα. Στείλτε τις διδακτικές σας προτάσεις είτε για Γυμνάσιο είτε για Ενιαίο Λύκειο ή ΤΕΕ. στα αντίστοιχα μαθήματα ειδικότητας της Πληροφορικής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ακόλουθο http://www.de.sch.gr/~alouvris/