Δημόσια Διαβούλευση

Το Ι.Τ.Υ. ανακοινώνει δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια. εγκατάσταση & συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού. και υποδομών δομημένης καλωδίωσης στα Δημόσια Κέντρα Πληροφόρησης

Το Ι.Τ.Υ. ανακοινώνει δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια. εγκατάσταση & συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού. και υποδομών δομημένης καλωδίωσης στα Δημόσια Κέντρα Πληροφόρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο.