Ημερίδα Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών

Το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Διέυθυνσης Δευεροβάθμιας Εκαπίδευσης Δυτικής Αττικής πραγματοποιεί ημερίδα ενημέρωσης με τα προγράμματα αγωγής υγείας για την τρέχουσα σχολική χρονία.

Το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Διέυθυνσης Δευεροβάθμιας Εκαπίδευσης Δυτικής Αττικής πραγματοποιεί ημερίδα ενημέρωσης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες του νομού Αττικής με τα προγράμματα αγωγής υγείας προωθούνται από το ΥΠΕΠΘ για την φετινή χρονία.

Η ημερίδα θα πραγματοποιειθεί την Παρασκευή 10Οκτωβρίου στις 09:00 π.μ. στο Πνευματικοό Κέντρο του Δήμου Ελευσίνας (Παγκάλου 52)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210-5561071