Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Netd@ys – Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Η <b>Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς</b> και το <b>Ευρωπαϊκό Κέντρο παιδικής Τηλεόρασης</b> εποπτέυουν και συντονίζουν το <b>Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Netd@ys</b>

Μία σημαντική προσπάθεια ανάδειξης των ταλέντων των νέων. από 15 ως 25 ετών. αρχίζει στο πλαίσιο του προγράμματος Netd@ys. Το πρόγραμμα Netd@ys είναι μια πρωτοβουλία που οργανώνει η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο τη χρήση των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου από τους νέους. Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς εποπτεύει την εφαρμογή του προγράμματος στην Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Κέντρο παιδικής Τηλεόρασης συντονίζει τη λειτουργία του.

Το πρόγραμμα Netd@ys. άρχισε το 1997 και έχει σήμερα επεκτείνει τη θεματολογία του στον πολιτισμό. Είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα και αναγνωρίσιμα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ευρύτερο κοινό του εκπαιδευτικού και πολιτιστικού τομέα.