Προώθηση της επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Το Επιχειρηματικό Πνεύμα είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης...

Το "Επιχειρηματικό Πνεύμα" είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. καθώς και στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συνδέσμου μεταξύ του εκπαιδευτικού και επιχειρηματικού χώρου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος Leonardo Da Vinci II για επαγγελματική κατάρτιση.

Τα παραγόμενα προϊόντα είναι Web-site. Cd-Rom και Video κασέτα. τα οποία θα εφαρμόζονται πιλοτικά σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Τα εργαλεία κάνουν χρήση των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορικής. και διευκολύνουν την πρόσβαση ειδικών ομάδων του πληθυσμού στην κατάρτιση σχετικά με την επιχειρηματικότητα. ενώ επιπλέον περιέχουν παραδείγματα επιτυχημένων επιχειρηματιών σε ανταγωνιστικούς τομείς και κλάδους.