Το πρόγραμμα Netd@ys ενώνει όλη την Ελλάδα

Πληθαίνουν καθημερινά οι συμμετοχές από όλη την Ελλάδα για το διαγωνισμό ανάδειξης νέων ταλέντων. από 15 έως 25 ετών. στο πλαίσιο του προγράμματος Netd@ys 2003. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται μέσα από τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς από όλη την Ελλάδα

Στη διάρκεια της Εβδομάδας Netd@ys 2003. που θα πραγματοποιηθεί από 17 έως και 23 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμούκαι η οποία ταυτόχρονα θα γίνει σε όλη την Ευρώπη. έχουν προγραμματισθεί δύο ενέργειες με μεγάλο ενδιαφέρον...

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην http://www.netdays.gr