Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη συνεργασία μεταξύ σχολείων και γονέων

Η 14η Οκτωβρίου 2003 έχει ορισθεί ως 2η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη συνεργασία μεταξύ σχολείων και γονέων. Σε όλες τις χώρες της ΕΕ έγιναν εκδηλώσεις με στόχο την προώθηση της συμμετοχής των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Το ΚΕ.ΣΥ.Π. Καρπενησίου συμμετείχε στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν...

Η 14η Οκτωβρίου 2003 έχει ορισθεί ως 2η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη συνεργασία μεταξύ σχολείων και γονέων. Σε όλες τις χώρες της ΕΕ έγιναν εκδηλώσεις με στόχο την προώθηση της συμμετοχής των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Το ΚΕ.ΣΥ.Π. Καρπενησίου συμμετείχε στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν με την ευκαιρία του εορτασμού αυτής της ημέρας. στο Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου.

Μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση της εισήγησης του ΚΕ.ΣΥ.Π στον σύνδεσμο