Επιμορφωτική ημερίδα για την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ) Πειραιά στις συνδιοργανώνουν 8 Δεκεμβρίου 2003 στην αίθουσα συνεδριάσεων ΟΛΠ Πειραία. επιμορφωτική ημερίδα για τους/ις καθηγητές/τριες Πληροφορικής με θέμα Πληροφορικής Ανάβαση: από το Γυμνάσιο στο Ενιαίο Λύκειο και το ΤΕΕ - Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. με τη συμμετοχή του ΥπΕΠΘ.
Ώρα προσέλευσης - εγγραφές : 09:00 π.μ.
Διάρκεια ημερίδας: ως τις 16:00 μ.μ.