Επιστημονική Συνάντηση για την Παιδεία

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τη σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαίας διοργανώνουν Επιστημονική Συνάντηση για την παιδεία με θέμα Εκαπιδευτικοί Προβληματισμοί - Καινοτομίες

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τη σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαίας διοργανώνουν Επιστημονική Συνάντηση για την παιδεία με θέμα Εκαπιδευτικοί Προβληματισμοί - Καινοτομίες στις 9 και 10 Ιανουαρίου 2004 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

Σκοπός της Επιστημονικής Συνάντησης είναι η παρουσίαση του Προβληματισμού για το ρόλο της εκπαίδευσης σήμερα. όσον αφορά στην εφαρμογή των Καινοτόμων Δράσεων. στην αξιολόγηση σχολικών μονάδων και μαθητών και σε θέματα σχετικά με ειδικά μαθησιακά ή άλλου είδους προβλήματα