1ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥ Erasmus+ 2017‐1‐EL01‐KA102‐035728

 

Το 1ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥ, υλοποίησε το εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, στη Βαρκελώνη Ισπανίας, με κωδικό 2017‐1‐EL01‐KA102‐035728 και τίτλο «Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού». To παραπάνω πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus + αφορά ειδικότερα την εκπαίδευση μαθητών/τριών της Β ́& Γ ́ τάξης των Τομέων Διοίκησης - Οικονομίας και Πληροφορικής στη Βαρκελώνη Ισπανίας. Η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε από 9 Φεβρουαρίου 2018 έως και 23 Φεβρουαρίου 2018. Το σχέδιό μας προτείνει την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και συστημάτων στη διαχείριση και προώθηση προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Με την πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου επιδιώκουμε στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης – κατάρτισης και την υποστήριξη των μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να αποκτήσουν γνώσεις δεξιότητες και προσόντα τα οποία θα διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη, την απασχολησιμότητα και κατ επέκταση τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Δραστηριότητες - εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια  του εφαρμογής  του σχεδίου

- Ανάλυση του θέματος της διαχείρισης και της προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. - Εκμάθηση των διεθνών προτύπων τουρισμού για τον εναλλακτικό τουρισμό. - Εκμάθηση τεχνολογιών πληροφόρησης και ηλεκτρονικών συστημάτων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στην τουριστική βιομηχανία. - Εκμάθηση της ηλεκτρονικής ομαδοποίησης, συνδυάζοντας και συνδέοντας τη γεωργία, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία με την τουριστική βιομηχανία. - Επαγγελματική προσωπική επαγγελματική εξέλιξη και βελτίωση. Όλα αυτά πραγματοποιούνται μέσα από θεωρητικές συνεδρίες, πρακτικές συνεδρίες, συζητήσεις και επισκέψεις μελέτης.

Οι μαθητές  αφού κατέθεσαν  τις εμπειρίες  τους στη συνέχεια παρουσίασαν  μέσω της  πλατφόρμας  του App Inventor  μια εφαρμογή  μέσω  της οποίας  προβάλλουν  τα σπουδαιότερα  τουριστικά αξιοθέατα του  Δήμου  Βόλβης  εύκολη  και  προσιτή  σε κάθε  χρήστη  κινητού,  την οποία δημιούργησαν  στα πλαίσια  του προγράμματος  στα εργαστήρια  του 1ου ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η παρουσίαση τουόλου προγράμματος  έγινε  σε ημερίδα στην  αίθουσα  το Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Βόλβης  στις 27 ΙΟΥΝΙΟΥ  2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, και ώρα 19:30μ.μ. στην  οποία  παρευρέθηκε  πλήθος  κόσμου, εκπρόσωποι της τοπικής  κοινωνίας, γονείς, μαθητές άλλων όμορων σχολείων  καθώς επίσης  και άτομα εκπροσωπώντας  φορείς  του τουρισμού.

 

Εκ μέρους  της  παιδαγωγικής  ομάδας Erasmus +

Ο Διευθυντής

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ