Μεταπτυχιακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια 2013-2014

 Το «Ελληνικό Επιστημονικό Ινστιτούτο Οικονομικής της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης» (www.inoek.gr) σε συνεργασία με το «Εργαστήριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης της Οικογένειας και του Καταναλωτή» του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, πραγματοποιούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια με θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο της Οικονομικής, Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης:

1) Εισαγωγή στην Οικονομική και τις Ποσοτικές Μεθόδους (80ώρες)

2) Οικονομική, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης, Επίπεδο Ι (80ώρες)

3) Οικονομική, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης , Επίπεδο ΙΙ (80ώρες)

4) Ηγεσία στην Εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση (80 ώρες)

 

περισσοτερες πληροφοριες  στο συνδεσμο http://www.inoek.gr/index.php/el/news/87-2013-2014