ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

 

 Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017 θα συνεχίσει την παρουσίαση των τακτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του:

Για τα δύο πρώτα από τα πιο πάνω προγράμματα απαιτείται έγκαιρη κράτηση θέσης, καθώς η ζήτηση από τη μεριά των σχολείων είναι κάθε χρόνο μεγάλη και πολύ γρήγορα δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού.

 

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν αναλυτικές πληροφορίες, οι οποίες  θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος της Βουλής, για τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του εφετινού σχολικού έτους, τα οποία θα σχετίζονται με τις διοργανούμενες νέες περιοδικές εκθέσεις:

  • Δρόμοι επιβίωσης
  • Ιωάννης Καποδίστριας (προσωρινός τίτλος)
  • Το γυναικείο κίνημα (προσωρινός τίτλος)

Τα προγράμματα αυτά, αξιοποιώντας το υλικό των εκθέσεων, θα κάνουν χρήση       βιωματικών και ενεργητικών παιδαγωγικών μεθόδων, όπως και τα αντίστοιχα προγράμματα των προηγούμενων ετών.