Σχολεία στο δίκτυο των ΑτΑ

Τα πρώτα σχολεία στο δίκτυο των Ασκών του Αιόλου είναι πραγματικότητα.

Στα σχολεία παρέχονται συνδέσεις με ISDN ή απλές τηλεφωνικές γραμμές. Ταυτόχρονα παρέχονται υπηρεσίες e-mail και φιλοξενίας σελίδων.