Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στην ειδικότητα της Πληροφορικής

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ) του νομού Λάρισας συνδιοργανώνουν επιμορφωτική ημερίδα για τους/ις καθηγητές/τριες Πληροφορικής με θέμα Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στην ειδικότητα της Πληροφορικής. με τη συμμετοχή του ΥπΕΠΘ.

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ) του νομού Λάρισας συνδιοργανώνουν  επιμορφωτική ημερίδα για τους/ις  καθηγητές/τριες Πληροφορικής με θέμα Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στην ειδικότητα της Πληροφορικής. με τη συμμετοχή του ΥπΕΠΘ.

Η ημερίδα θα φιλοξενηθεί στον χώρο του 6ου Ενιαίου Λύκειου Λάρισας την 1η Μαρτίου 2004. Ώρα προσέλευσης για εγγραφές στις 10:30 π.μ.. Στο επισυναπτόμενο κείμενο μπορείτε να βρείτε λεπτομέρεις για το πρόγραμμα της ημερίδας.