2η Κινητικότητα Erasmus+ του 11oυ Δημοτικού Σχολείου Πειραιά στη Βόρεια Μακεδονία

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και η 2η κινητικότητα εκπαιδευτικών του προγράμματος Εrasmus+ ΚΑ229 «From Thoughts to Codes», από 29 – 31 Μαρτίου, στο Σχολείο RCSOO Mosha Pijade στο Τέτοβο της Βόρειας Μακεδονίας, με τη συμμετοχή σχολείων από Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Ρουμανία και Πορτογαλία. Το Σχολείο μας εκπροσωπήθηκε από τη Διευθύντρια, τη δασκάλα Αγγλικών και τη δασκάλα των υπολογιστών. Σκοπός αυτή της τριήμερης συνάντησης ήταν η εκπαίδευση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σε βασικές έννοιες αλγορίθμων και προγραμματισμού με χρήση κατάλληλου λογισμικού, μέσα από τις δραστηριότητες «Coding your Life» και «Coding through Algorithms» που διοργανώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής της Βόρειας Μακεδονίας. Στα πλαίσια της διάχυσης, αντίστοιχα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν για μαθητές και εκπαιδευτικούς από κάθε εταίρο στο σχολείο της χώρας του.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 2 μεγάλα Πανεπιστήμια της χώρας, στο South East European University στο Τέτοβο και στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Πληροφοριών στο Πανεπιστήμιο «Κύριλλος & Μεθόδιος» των Σκοπίων, όπου ενημερωθήκαμε για τις σύγχρονες εξελίξεις στους τομείς της Τεχνολογίας και παρατηρήσαμε δια ζώσης Εργαστήρια Εικονικής Πραγματικότητας και Ρομποτικής.

Μια πολιτιστική και Οικολογικής σημασίας επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Φράγμα Matka Canyon στα Σκόπια, όπου ο Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος λειτουργεί πλέον ως Μουσείο που προωθεί τη χρήση Πράσινων Μορφών Ενέργειας.

Η επίσκεψη αυτή αποτέλεσε μια πολύ όμορφη εμπειρία, όπου γνωρίσαμε το εκπαιδευτικό σύστημα, την κουλτούρα και τη θερμή φιλοξενία των ανθρώπων της Βόρειας Μακεδονίας! Επόμενος σταθμός η πόλη Izmit στην Τουρκία με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών από κάθε χώρα!