Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση στον γραμματισμό: τοπικές οπτικές σε μια παγκόσμια τάξη πραγμάτων

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει συνέδριο με θέμα Εκπαίδευση στον γραμματισμό: τοπικές οπτικές σε μια παγκόσμια τάξη πραγμάτων.

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει συνέδριο με θέμα Εκπαίδευση στον γραμματισμό: τοπικές οπτικές σε μια παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 14-15 Μαϊου στο ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρε'ιτε στη σελίδα www.komvos.edu.gr