Συνέδριο με θέμα: Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Η παγκόσμια οργάνωση προσχολικής αγωγής Ο.Μ.Ε.Ρ και ο σύλλογος εκπ/κων πρωτοβάθμιας εκπ/σης Ν. Ρεθύμνης διοργανώνουν συνέδριο με θέμα: Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η παγκόσμια οργάνωση προσχολικής αγωγής Ο.Μ.Ε.Ρ και ο σύλλογος εκπ/κων πρωτοβάθμιας εκπ/σης Ν. Ρεθύμνης διοργανώνουν συνέδριο με θέμα: Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο 15-16 Μαϊου 2004 στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.