Η Ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα AGORA 2004

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. βασικός υποστηρικτής του προγράμματος AGORA 2004. εξασφαλίζει την ελεύθερη συμμετοχή όλων των Ελλήνων εκπαιδευτικών και των φοιτητών στο πρόγραμμα. Στην AGORA 2004 αναλύουν τον προγραμματισμό τους για τη Νεολαία και τον Αθλητισμό πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί από όλο τον κόσμο.

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. βασικός υποστηρικτής του προγράμματος AGORA 2004. εξασφαλίζει την ελεύθερη συμμετοχή όλων των Ελλήνων εκπαιδευτικών και των φοιτητών στο πρόγραμμα. Στην AGORA 2004 αναλύουν τον προγραμματισμό τους για τη Νεολαία και τον Αθλητισμό πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί από όλο τον κόσμο.

Τα κύρια θέματα της AGORA 2004 για τη διεύρυνση του οπτικοακουστικού τοπίου. το οποίο καλύπτει τη θεματολογία Αθλητισμός & Νεολαία είναι:

  • Ο αθλητισμός ως μέσο διαπολιτισμικού διαλόγου
  • Αθλητική Εκπαίδευση ή Αθλητισμός και Οπτικοακουστική Εκπαίδευση
  • Αθλητικές διοργανώσεις. σωματεία οπτικοακουστική κάλυψη
  • Εξ’ αποστάσεως μάθηση και αθλητική εκπαίδευση
  • Ο Αθλητισμός στις ταινίες-ταινίες για τον αθλητισμό
  • Ο αθλητισμός ως μέσο για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των νέων

Περισσότερες πληροφορίες για την δράση του προγράμματος μπορείτε να βρείτε στο δελτίο τύπου