Διεθνες Επιστημονικό Συνέδριο : Η Παιδαγωγική Σχέση

Διεθνες επιστημονικό συνέδριο με θέμα η Παιδαγωγική Σχέση πραγματοποιείται στο συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 25-28 Νοεμβρίου 2004

Διεθνες επιστημονικό συνέδριο με θέμα  η Παιδαγωγική Σχέση πραγματοποιείται στο συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 25-28 Νοεμβρίου 2004.

Θέμα του Συνεδρίου είναι η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ. δηλαδή η δυναμική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του παιδαγωγούμενου και του παιδαγωγού. καθώς και μεταξύ του παιδαγωγούμενου και του διδακτικού αγαθού. Το Συνέδριο σκοπεύει να διερευνήσει σε βάθος τις δυσκολίες δημιουργίας κι ανάπτυξης της Παιδαγωγικής Σχέσης. στο πλαίσιο του σχολείου αλλά και έξω από αυτό.
Επίσης. να επισημάνει τη μέγιστη σπουδαιότητά της τόσο για τη μάθηση όσο και για τη γενικότερη προσωπική ανάπτυξη του παιδαγωγούμενου καθώς και για την ομαλή και παραγωγική λειτουργία του σχολείου.

Περισσότερες πληροφορίες αλλά και την αίτηση συμμετοχής στο συνέδριο μπορείται να βρείτε στο συνημμένο αρχείο.