Το Netd@ys. μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υλοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Ελλάδα

Το Netd@ys. μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υλοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Ελλάδα σε ένα συνεχώς επεκτεινόμενο εκπαιδευτικό δίκτυο με στόχο την προώθηση των νέων τεχνολογιών στους νέους.

Το Netd@ys. μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υλοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Ελλάδα σε ένα συνεχώς επεκτεινόμενο εκπαιδευτικό δίκτυο με στόχο την προώθηση των νέων τεχνολογιών στους νέους.

Το θέμα του ελληνικού προγράμματος Netd@ys. φέτος. είναι Μια διαδρομή στη γειτονιά μου. Οι νέοι παρουσιάζουν δημιουργικά με φωτογραφίες. βίντεο και ιστοσελίδες. τον χώρο στον οποίο ζουν. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται στην ιστοσελίδα http://www.netdays.gr. ως τις 10 Νοεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο δελτίο τύπου