Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής πύλης του eTwinning

Η διαδικτυακή πύλη του eTwinning (http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/index.htm) τίθεται σε λειτουργία από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο (European Schoolnet – EUN www.eun.org ) από αυτή την εβδομάδα. για λογαριασμό του Γενικού Διευθυντηρίου Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πλατφόρμα της πύλης είναι προσωρινή. ενώ η ολοκληρωμένη διαδικτυακή πύλη θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του επόμενου χρόνου.

Η διαδικτυακή πύλη του eTwinning (http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/index.htm) τίθεται σε λειτουργία από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο (European Schoolnet – EUN www.eun.org ) από αυτή την εβδομάδα. για λογαριασμό του Γενικού Διευθυντηρίου Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πλατφόρμα της πύλης είναι προσωρινή. ενώ η ολοκληρωμένη διαδικτυακή πύλη θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του επόμενου χρόνου.   
Το περιεχόμενο της πύλης παρέχεται σε 20 γλώσσες. Πηγές. συμβουλές. βοήθεια και πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω της πύλης του eTwinning. συμπεριλαμβανομένων ενός απλού forum εύρεσης συνεργατών και μιας συλλογής ιδεών. ώστε να ξεκινήσουν τα εμπλεκόμενα σχολεία την προετοιμασία των eTwinning δραστηριοτήτων. Η πύλη παρέχει στο εμπλεκόμενο προσωπικό των σχολείων τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη νέα δράση του eTwinning. καθώς και ένα Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης (helpdesk) για την υποστήριξη των eTwinning δραστηριοτήτων και την άμεση απάντηση ερωτημάτων που αφορούν παιδαγωγικά θέματα. 
Η ολοκληρωμένη διαδικτυακή πύλη θα τεθεί σε λειτουργία στα μέσα Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου. οπότε οι σχολικές μονάδες θα μπορούν να εγγραφούν και να βρουν εργαλεία εύρεσης συνεργάτη. πολυγλωσικές πλατφόρμες συνεργασίας για να επικοινωνούν και να συνεργάζονται δικτυακά και άλλες πηγές και εργαλεία για την ανάπτυξη επιτυχημένων συνεργασιών eTwinning.
Η ευρωπαϊκή πύλη του eTwinning συνδέεται με διαδικτυακές πύλες που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο από τις κατά τόπους Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης (NSS).
Το eTwinning αποτελεί μεγάλη ευκαιρία και πρόκληση για τα σχολεία της Ευρώπης και η διαδικτυακή πύλη θα βοηθήσει στην ομαλή και επιτυχημένη λειτουργία της δράσης για κάθε ενδιαφερόμενο. Το eTwinning αποτελεί βασικό δομικό κομμάτι των ενεργειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν το eLearning. Οι μαθητές. μέσω της επιδίωξης κοινών στόχων στα πλαίσια του eTwinning. μπορούν να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους. καθώς και την πολιτισμική και γλωσσική τους συνείδηση. μέσω της συνεργασίας και της εκτίμησης των πολιτισμικών διαφορών.        
Το eTwinning είναι μια σημαντική δράση καθώς όλοι οι νέοι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να έχουν την ευκαιρία. όσο είναι μαθητές και μαζί με τους καθηγητές τους. να συμμετέχουν σε ένα παιδαγωγικό έργο συνεργαζόμενοι με τους ευρωπαίους ομολόγους τους. Μια τέτοια εμπειρία μπορεί να είναι καθοριστική ώστε να κατανοήσει βαθύτερα κάθε νέος ευρωπαίος πολίτης τον βαθμό αλληλεξάρτησης των πολιτισμών και τη δυνατότητα ατομικής συνεισφοράς στη δόμηση μιας δημοκρατικής πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Οι διαδικτυακές μαθησιακές κοινότητες θα συνεισφέρουν στην εξέλιξη του διαπολιτισμικού διαλόγου και στην αλληλοκατανόηση μεταξύ των μαθητών. των σχολείων τους και των μελών της ευρύτερης κοινότητας. Επιπρόσθετα. οι συνεργασίες eTwinning των σχολείων. θα βοηθήσουν στην εξέλιξη των επαγγελματικών ικανοτήτων των καθηγητών και των εκπαιδευτών όσον αφορά την παιδαγωγική και συνεργατική χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο