« Ο φιλόλογος στη σύγχρονη κοινωνία: σπουδές .δυνατότητες. προοπτικές»

Το Ετήσιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων « Ο φιλόλογος στη σύγχρονη κοινωνία: σπουδές .δυνατότητες. προοπτικές» πραγματοποιείται στην Αθήνα στις 25-27 Νοεμβρίου 2004 στην Αίθουσα του Γαλλικού Ινστιτούτου

Το Ετήσιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων 
« Ο φιλόλογος στη σύγχρονη κοινωνία: σπουδές .δυνατότητες. προοπτικές»
πραγματοποιείται στην Αθήνα στις 25-27 Νοεμβρίου 2004 στην Αίθουσα του Γαλλικού Ινστιτούτου

Περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα βρείτε στο επισυναπτόμενο