Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk)

Αγαπητοί χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου,

σας ενημερώνουμε ότι για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία (εξοπλισμού και υπηρεσιών) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, σχεδιάστηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί η Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk).

Η υπηρεσία αυτή αποσκοπεί στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε όλες τις εκπαιδευτικές και διοικητικές μονάδες. που διασυνδέονται και κάνουν χρήση των δικτυακών υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. μέσα από ένα γεωγραφικά κατανεμημένο σχήμα συνεργαζόμενων φορέων. που καλύπτει για όλη την επικράτεια. Η υπηρεσία υλοποιήθηκε από πόρους του έργου «Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση - EDUnet» Παρεχόμενες Υπηρεσίες Το Help Desk του Πανελλήνιο Σχολικού Δικτύου παρέχει στους χρήστες του τις παρακάτω υπηρεσίες: Καταγραφή των προβλημάτων που αναγγέλλουν οι χρήστες και αφορούν στο δίκτυο. Στην παρούσα φάση. αντιμετωπίζονται προβλήματα που αφορούν στο δίκτυο και στις υπηρεσίες του και όχι στον υπολογιστικό εξοπλισμό (εργαστήρια Η/Υ ή μεμονωμένες θέσεις εργασίας). Παροχή τεχνικής βοήθειας στους χρήστες μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. με σκοπό την άμεση επίλυση των προβλημάτων. Ενημέρωση των χρηστών για την πορεία επίλυσης των προβλημάτων (εφόσον ζητηθεί με επικοινωνία από την πλευρά του χρήστη). Ενημέρωση των χρηστών του σχολικού δικτύου για προγραμματισμένες διακοπές των υπηρεσιών ή του δικτύου διανομής. Δημιουργία νέων λογαριασμών πρόσβασης στο δίκτυο και σε δικτυακές υπηρεσίες (e-mail. web hosting) ή τροποποίηση των υπαρχόντων. Καθημερινή παρακολούθηση και εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του δικτύου πρόσβασης. του δικτύου διανομής και των υπηρεσιών.