Ημερίδες ενημέρωσης για το EDUnet

Tο Κέντρο Επικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Κρήτης εγκαινιάζει κύκλο ημερίδων ενημέρωσης για το έργο EDUnet σε συνεργασία με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η πρώτη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου στο Ηράκλειο. στους χώρους της Ιατρικής Σχολής (Κεντρικό Αμφιθέατρο) του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου.

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν Καθηγητές Πληροφορικής. Υπεύθυνοι Σχολικών Εργαστηρίων και Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. Οι ημερομηνίες των επόμενων ημερίδων θα καθοριστούν σε συνεννόηση με τις ΔΔΕ.