3ο τεύχος του περιοδικού i-Teacher

Στη διεύθυνση: http://i-teacher.gr , αναρτήθηκε  το 3ο τεύχος  του περιοδικού i-Teacher (τεύχος Σεπτεμβρίου 2011).

 Διατίθεται ελεύθερα για download.

alt  

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3ου ΤΕΥΧΟΥΣ

 

·         Προς ένα ολιστικό μοντέλο διερευνητικής και στοχαστικής πρακτικής άσκησης για την ένταξη των νέων Μέσων (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διεργασία. (Λοΐζος Σοφός) Σελ. 1-16

 

·         Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Nintendo Wii Fit Plus ως μέσο εξάσκησης για τη βελτίωση της ισορροπίας σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό πρόγραμμα εξάσκησης της ισορροπίας. (Διονύσης Ιωαννίδης, Νικόλαος Βερναδάκης, Ασημένια Γιοφτσίδου, Παναγιώτης Αντωνίου, Μαρία Γιαννούση) Σελ. 17-28

 

·         ΤΠΕ & Οργάνωση - Διοίκηση Σχολικών Μονάδων Αποτελέσματα μιας εμπειρικής έρευνας εστιασμένης στις απόψεις των Διευθυντών της Δ.Ε. του Νομού Αχαΐας. (Δημήτριος Δημακόπουλος, Χρήστος Παναγιωτακόπουλος)  Σελ. 29-42

 

·         Αξιοποίηση των Ιστολογίων (Blogs) στην Εκπαίδευση. (Τιμολέων Θεοφανέλλης, Χρήστος Θεολόγος)  Σελ. 43-51

 

·         Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. (Ευστάθιος Ζωγόπουλος, Ανδρέας Αθανίτης) Σελ. 52-67

 

·         WEB 2.0 - Εργαλεία και χρήση. (Φωτεινή Κωστοπούλου) Σελ. 68-75

 

·         Διαδίκτυο και τρόποι αξιοποίησής του στην εκπαίδευση. Το παράδειγμα του PurposeGames. (Κωνσταντίνος Καντάς, Μαρία Κουκλατζίδου) Σελ. 76-86

 

·         Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Σεναρίου με το Μοντέλο της Γνωστικής Μαθητείας για την Εκμάθηση του Second Life. (Μαρία Αριστείδου, Ναταλία Σπυροπούλου) Σελ. 87-98

 

·         Η συνδυαστική προσέγγιση του ιστορικού γίγνεσθαι με το γεωγραφικό χώρο μέσω της Νέας Τεχνολογίας. (Γεώργιος Θώδης) Σελ. 99-108

 

·         Προσέγγιση λογοτεχνικού κειμένου με χρήση νέων τεχνολογιών. Ο αδελφός της Ασπασίας. (Μαρία Κουκλατζίδου) Σελ. 109-117

 

·         Ο Ρόλος της Ηγεσίας στην Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Σχολείο. (Γεώργιος Μπατζιάκας) Σελ. 118-124

 

·         Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως παράδειγμα εισαγωγής και διαχείρισης αλλαγής στη σχολική μονάδα. (Δημήτριος Καντζάβελος) Σελ. 125-137

 

Η ομάδα του περιοδικού

http://i-teacher.gr