Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδος κ. Παναγιωτόπουλος Γιώργος υπέγραψε την απόφαση τοποθέτησης των νέων διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας,

καθώς και των  Σχολικών Μονάδων ΔΕ και ΣΕΚ της Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης  Ν. Αχαΐας στις 17 Αυγούστου 2011, ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων.

 

Για να δείτε το αρχείο με τις τοποθετήσεις διευθυντών πατήστε εδώ.