Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (http://etl.ppp.uoa.gr) και θα διεξαχθεί στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από 9 έως 11 Δεκεμβρίου 2005.

Η ΕνΕΔιΜ είναι η επιστημονική ένωση που εκπροσωπεί τους έλληνες επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα στην ευρύτερη περιοχή της διδακτικής των μαθηματικών και συστήνεται με σκοπό να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας στη διδακτική των μαθηματικών στη χώρα μας.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (http://etl.ppp.uoa.gr) και θα διεξαχθεί στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από 9 έως 11 Δεκεμβρίου 2005. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο και τους τρόπους συμμετοχής σε αυτό θα βρείτε στο δικτυακό τόπο http://garme.ppp.uoa.gr. που θα ανανεώνεται σε τακτά διαστήματα συμπεριλαμβάνοντας όλα τα νεώτερα σχετικά με το συνέδριο.