Εκπαίδευση & Νέες Τεχνολογίες

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (και σύντομα ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ). εξέδωσε το 2ο τεύχος του τετραμηνιαίου της περιοδικού: «Εκπαίδευση & Νέες Τεχνολογίες» (ΙSSN 1790-0964).

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (και σύντομα ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ). εξέδωσε το 2ο τεύχος του τετραμηνιαίου της περιοδικού: «Εκπαίδευση & Νέες Τεχνολογίες» (ΙSSN 1790-0964).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.