Καινοτόμες προσεγγίσεις στη Διδασκαλία

Σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα της επιστημονικής ημερίδας με θέμα 'Καινοτόμες προσεγγίσεις στη Διδασκαλία' που οργανώνεται στις 12-5-2005 από το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. στα πλαίσια των επετειακών εκδηλώσεων για τα 20 χρόνια του Τμήματος

Σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα της επιστημονικής ημερίδας με θέμα 'Καινοτόμες προσεγγίσεις στη Διδασκαλία' που οργανώνεται στις 12-5-2005 από το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. στα πλαίσια των επετειακών εκδηλώσεων για τα  20 χρόνια του Τμήματος

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο