Έκθεση φωτογραφίας του Γυμνασίου Νέου Σουλίου Σερρών

Τo Σάββατο 30/04/2005 και ώρα 12.00 πμ θα γίνει έκθεση στην πλατεία του χωριού με θέμα: 'Η ζωή στο Νέο Σούλι από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα μέχρι σήμερα' Θα παρουσιασθούν 650 φωτογραφίες (διαστάσεων 30x20) που συνέλλεξαν οι μαθητές του Γυμνασίου τα τελευταία 4 χρόνια. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα 02/05/2005

Τo Σάββατο 30/04/2005 και ώρα 12.00 πμ θα γίνει έκθεση στην πλατεία του χωριού με θέμα:
'Η ζωή στο Νέο Σούλι από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα μέχρι σήμερα'
Θα παρουσιασθούν 650 φωτογραφίες (διαστάσεων 30x20) που συνέλλεξαν οι μαθητές
του Γυμνασίου τα τελευταία 4 χρόνια.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα 02/05/2005

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο