ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΦΤΑΠΙΤΑΣ

Το Υδροκίνητο Συγκρότημα βρίσκεται στην παραποτάμια περιοχή. του Μεγανίτη. στον Οικισμό Εφταπίτας στο σύνορο ακριβώς μεταξύ Δήμου Αιγίου και του νεοσύστατου Δήμου Συμπολιτείας. στην Αιγιάλεια. Πρόκειται για ένα Βιομηχανικό Συγκρότημα που έχει κριθεί Διατηρητέο από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αξιόλογο δείγμα της πρώτης βιομηχανικής περιόδου στην Ελλάδα: Φ.Ε.Κ. 1069 – 29/12/1995. Αποτελείται από ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ – ΜΥΛΟ – ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η κρίση του ως διατηρητέο έγινε το 1995. Κατά την διάρκεια των ετών 1995 – 97 ολο-κληρώθηκε η διαδικασία αναπαλαίωσης στο τμήμα του Ελαιοτριβείου και της Μονάδας Παραγωγής Η-λεκτρικής Ενέργειας. εγκαταστάσεις που αποτελούν το 85% του όλου συγκροτήματος

Το Υδροκίνητο Συγκρότημα βρίσκεται στην παραποτάμια περιοχή. του Μεγανίτη. στον Οικισμό Εφταπίτας στο σύνορο ακριβώς μεταξύ Δήμου Αιγίου και του νεοσύστατου Δήμου Συμπολιτείας. στην Αιγιάλεια.  Πρόκειται για ένα Βιομηχανικό Συγκρότημα που έχει κριθεί Διατηρητέο από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αξιόλογο δείγμα της πρώτης βιομηχανικής περιόδου στην Ελλάδα: Φ.Ε.Κ. 1069  –  29/12/1995. Αποτελείται από ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ – ΜΥΛΟ – ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η κρίση του ως διατηρητέο έγινε το 1995.  Κατά την διάρκεια των ετών 1995 – 97 ολο-κληρώθηκε η διαδικασία αναπαλαίωσης στο τμήμα του Ελαιοτριβείου και της Μονάδας Παραγωγής Η-λεκτρικής Ενέργειας. εγκαταστάσεις που αποτελούν το 85% του όλου συγκροτήματος.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.