ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 111735/ Γ2. 12-10-05 JOURNÉE DE FORMATION SOUS L’ÉGIDE DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES (Ν0 111735/ Γ2. 12-10-05) Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ LE FRANÇAIS EN GRÈCE : NOUVELLES PERSPECTIVES. APPROCHES NOVATRICES ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. Καραολή & Δημητρίου 80 SAMEDI 19 NOVEMBRE 2005 UNIVERSITÉ DU PIRÉE. 80. rue Karaoli et Dimitriou Ο Σύλλογος οργανώνει ημερίδα επιμόρφωσης με τρεις άξονες : L’Association organise une journée de formation selon 3 axes : o Διδασκαλία στο δημοτικό Enseignement au primaire o Διδασκαλία στο γυμνάσιο και το λύκειο Enseignement au secondaire o Παιδαγωγικές προεκτάσεις της εφαρμογής του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες Implications pédagogiques de l’application du Cadre commun européen de Référence pour les Langues

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 111735/ Γ2.  12-10-05
JOURNÉE DE FORMATION SOUS L’ÉGIDE DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES (Ν0 111735/ Γ2.  12-10-05)

 

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  : ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

LE FRANÇAIS EN GRÈCE  : NOUVELLES PERSPECTIVES. APPROCHES NOVATRICES

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. Καραολή & Δημητρίου 80
 
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2005 UNIVERSITÉ DU PIRÉE. 80. rue Karaoli et Dimitriou
 

Ο Σύλλογος οργανώνει ημερίδα επιμόρφωσης με τρεις άξονες :
L’Association organise une journée de formation selon 3 axes :

o       Διδασκαλία στο δημοτικό
Enseignement au primaire

o       Διδασκαλία στο γυμνάσιο και το λύκειο
Enseignement au secondaire

o      ; Παιδαγωγικές προεκτάσεις της εφαρμογής του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες 
Implications pédagogiques de l’application du Cadre commun européen de Référence pour les Langues  

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.