Εκδήλωση ενδιαφέροντος εισήγησης – συμμετοχής σε Σεμινάρια ένταξης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαιδευτική και Διοικητική λειτουργία.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (Κε.Συ.Π). το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & το Γραφείο Αγωγής Υγείας Ν. Κιλκίς σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς προτίθενται να διοργανώσουν μία σειρά διαθεματικών επιμορφωτικών σεμιναρίων επίδειξης - εκμάθησης & εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών. με κύριο θεματικό άξονα την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαιδευτική και Διοικητική λειτουργία στα πλαίσια της επιμόρφωσης-ενημέρωσης των εκπαιδευτικών.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (Κε.Συ.Π). το Γραφείο Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης & το Γραφείο Αγωγής Υγείας Ν. Κιλκίς σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς προτίθενται να διοργανώσουν μία σειρά διαθεματικών επιμορφωτικών σεμιναρίων επίδειξης - εκμάθησης & εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών. με κύριο θεματικό άξονα την  ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαιδευτική και Διοικητική λειτουργία στα πλαίσια της επιμόρφωσης-ενημέρωσης των εκπαιδευτικών.  

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο καθώς και στον σύνδεσμο http://dide.kil.sch.gr/kesyp