Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής: Παρόν και Μέλλον

Σας ενημερώνουμε ότι στις 24/11/05 ο σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Παιδαγωγικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου δοργανώνει ημερίδα με θέμα: 'Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής: Παρόν και Μέλλον'.

Σας ενημερώνουμε ότι στις 24/11/05 ο σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Παιδαγωγικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου δοργανώνει ημερίδα με θέμα: 'Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής: Παρόν και Μέλλον'.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο