Μετάδοση του 14ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο ΣΕΦ από το ΠΣΔ

Σας ενημερώνουμε ότι το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Φ 1-3 Δεκεμβρίου) θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από το ΠΣΔ. Οι χρήστες των περιοχών Αθήνας. Αιγαίου και Κρήτης θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το συνέδριο μέσα από το mms://vod.sch.gr/14synedrio Οι χρήστες των περιοχών Πελοποννήσου. Στερεάς Ελλάδας. Ιονίων Νήσων και Ηπείρου από το mms://rts.ach.sch.gr/14synedrio Οι χρήστες των περιοχών Μακεδονίας. Θράκης και Θεσσαλίας από το mms://rts.thess.sch.gr/14synedrio Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο θα βρείτε στον σύνδεσμο http://14synedrio.teiath.gr/

Σας ενημερώνουμε ότι το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Φ 1-3 Δεκεμβρίου) θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από το ΠΣΔ.

Οι χρήστες των περιοχών Αθήνας. Αιγαίου και Κρήτης θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το συνέδριο μέσα από το mms://vod.sch.gr/14synedrio

Οι χρήστες των περιοχών Πελοποννήσου. Στερεάς Ελλάδας. Ιονίων Νήσων και Ηπείρου από το mms://rts.ach.sch.gr/14synedrio

Οι χρήστες των περιοχών Μακεδονίας. Θράκης και Θεσσαλίας από το mms://rts.thess.sch.gr/14synedrio

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο θα βρείτε στον σύνδεσμο http://14synedrio.teiath.gr/