Βραβείο για το δικτυακό τόπου του Γυμν. Αμμοχωρίου

Φτάσαμε τις 1.000.000 επισκέψεις

Ο δικτυακός τόπος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ξεπέρασε τις 1.000.000 από την αρχή της λειτουργίας του στις 13/06/2001. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. το ενδιαφέρον για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την δημιουργική κριτική σας. Οι παρατηρήσεις σας μας βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι.
Η Ομάδα Ανάπτυξης