Συνεδρίαση της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Κ.τ.Π.

Την Πέμπτη. 27 Ιουνίου 2002 πραγματοποιήθηκε η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

 1. Γραφείο για την Κ.τ.Π. / ΥΠΕΠΘ
 1. Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  • Παρουσιαση σε Powerpoint. (Αρχείο zip. μέγεθος 3.5 Mb).
  • Αναφορά σε Word. (Αρχείο zip. μέγεθος 23 Kb).
  • Αναφορά σε pdf. (Αρχείο pdf. μέγεθος 194 Kb).
  • Αφίσα σε μορφή jpg. (Αρχείο zip. μέγεθος 1.3 Μb).
  • Video (Αρχείο zip. μέγεθος 16Mb)
  • Streaming video (χρειάζεται τον RealPlayer για να προβληθεί)
 2. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
 3. Έργο ΚΙΡΚΗ 2003 - Προσαρμογή διεθνούς εκπαιδευτικού λογισμικού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
 4. Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής