Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας

Στόχος του σεμιναρίου είναι καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ψυχαναλυτική θεώρηση και ερμηνεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των συμμετεχόντων σε αυτή. Από τη σκοπιά των κλασικών και των νεότερων ψυχαναλυτικών θεωριών. στο σεμινάριο αυτό ερμηνεύονται η ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου. η σχέση του παιδιού και του εφήβου με τον εκπαιδευτικό. οι δυσκολίες και τα προβλήματα σχολικής προσαρμογής. η σχέση του σχολείου με την οικογένεια κ.ά. Επιπλέον. δίνεται έμφαση στην αυτογνωσία και την προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού α) με τη διεξοδική συζήτηση θεμάτων που αναφέρονται στις στάσεις. τα συναισθήματα. τις επιθυμίες και τις δυσκολίες του. β) την περιγραφή και συζήτηση συγκεκριμένων περιπτώσεων μέσα από την εκπαιδευτική πράξη και γ) τις βιωματικές ασκήσεις.

Στόχος του σεμιναρίου είναι καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ψυχαναλυτική θεώρηση και ερμηνεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των συμμετεχόντων σε αυτή. Από τη σκοπιά των κλασικών και των νεότερων ψυχαναλυτικών θεωριών. στο σεμινάριο αυτό ερμηνεύονται η ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου. η σχέση του παιδιού και του εφήβου με τον εκπαιδευτικό. οι δυσκολίες και τα προβλήματα σχολικής προσαρμογής. η σχέση του σχολείου με την οικογένεια κ.ά. Επιπλέον. δίνεται έμφαση στην αυτογνωσία και την προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού α) με τη διεξοδική συζήτηση θεμάτων που αναφέρονται στις στάσεις. τα συναισθήματα. τις επιθυμίες και τις δυσκολίες του. β) την περιγραφή και συζήτηση συγκεκριμένων περιπτώσεων μέσα από την εκπαιδευτική πράξη και γ) τις βιωματικές ασκήσεις.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο