Ημερίδα με τίτλο : Ψηφιακή γνώση και ευημερία

Ημερίδα με τίτλο : Ψηφιακή Γνώση και Ευημερία -- Πώς θα επιταχυνθεί η διείσδυση της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Κοινωνία

Ημερίδα με τίτλο : Ψηφιακή Γνώση και Ευημερία
«Πώς θα επιταχυνθεί η διείσδυση της Ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Κοινωνία»
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. 1η Φεβρουαρίου  2006 στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα

Την ημερίδα διοργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με την υποστήριξη της KNOWSYS Α.Ε.

Το πρόγραμμα της ημερίδας μπορείτε να το βρείτε στο συνημμένο αρχείο