Προσβασιμότητα Πανεπιστημίων και ʼτομα με Ειδικές Ανάγκες: Η σκληρή πραγματικότητα

Το ελληνικό παράρτημα της Euroscience διοργανώνει στο κτίριο του Ινστιτούτου Goethe της Αθήνας (Ομήρου 14-16. Τ.Κ.10033) στις 27 Ιανουαρίου 2006 και ώρα 18: 00. ημερίδα με θέμα: “Προσβασιμότητα Πανεπιστημίων και ʼτομα με Ειδικές Ανάγκες: Η σκληρή πραγματικότητα”. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την έρευνα που διεξήγε το ελληνικό τμήμα της Euroscience στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσβασιμότητα στη Γνώση». το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Νεολαία και αφορούσε τη δυνατότητα πρόσβασης που έχουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες στα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αττικής.

Το ελληνικό παράρτημα της Euroscience διοργανώνει στο κτίριο του Ινστιτούτου Goethe της Αθήνας (Ομήρου 14-16. Τ.Κ.10033) στις 27 Ιανουαρίου 2006 και ώρα 18: 00. ημερίδα με θέμα: “Προσβασιμότητα Πανεπιστημίων και ʼτομα με Ειδικές Ανάγκες: Η σκληρή πραγματικότητα”.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την έρευνα που διεξήγε το ελληνικό τμήμα της Euroscience στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσβασιμότητα στη Γνώση». το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Νεολαία και αφορούσε τη δυνατότητα πρόσβασης που έχουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες στα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αττικής.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο