ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Βόρειας Ελλάδας έχοντας ως στόχο τη διαρκή. αντικειμενική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση και επιμόρφωση των καθηγητών Γαλλικής. σε θέματα εκπαιδευτικά. κοινωνικά. πολιτιστικά. αποφάσισε τη διοργάνωση Ημερίδας σε συνεργασία με τη Δ/νση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών - ΥΠΕΠΘ. με θέμα : Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις γλώσσες και το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας(ΚΠγ). Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί. το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2006. στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. (Λεωφ. Στρατού 2) και διοργανώνεται για τους καθηγητές Γαλλικής του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα της Βόρειας Ελλάδας. μέλη ή μη του Συλλόγου. Εισηγητές - κ. Αντώνης Τσοπάνογλου. Καθηγητής Α.Π.Θ.. Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.Ε. του ΚΠγ - κ. Βάσω Τοκατλίδου. Ομότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Πρόγραμμα 8.30 - 9.00: Προσέλευση - εγγραφή 9.00 - 10.00: Παρουσίαση των επιπέδων του ΚΠγ και των δεξιοτήτων που απαιτούνται (1ο μέρος/κ.Τσοπάνογλου) 10.00 - 10.20: Διάλειμμα 10.20 - 12.50: Τυπολογία των ασκήσεων και των δραστηριοτήτων : Δοκιμασίες ελέγχου γλωσσικής επίγνωσης και ελέγχου της ικανότητας προφορικής διαμεσολάβησης - Πρακτική προσέγγιση/ateliers (2ο μέρος/κ.Τοκατλίδου) Δηλώσεις συμμετοχής. με όλα τα στοιχεία των ενδιαφερομένων. θα κατατίθενται ΜΟΝΟ ΓΡΑΠΤΩΣ στο Fax 2310 84 49 11 ή στο e-mail skgal@otenet.gr. έως και την Τετάρτη 18/1/2006. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δικαίωμα συμμετοχής: 10 Ευρώ. Πληροφορίες στο τηλ. 2310 84 49 11. Για το Δ.Σ. Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας Β.Βαταμίδου-Μαρασλίδου Μαρία Βρετανίδου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Βόρειας Ελλάδας έχοντας ως στόχο τη διαρκή. αντικειμενική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση και επιμόρφωση των καθηγητών Γαλλικής. σε θέματα εκπαιδευτικά. κοινωνικά. πολιτιστικά. αποφάσισε τη διοργάνωση Ημερίδας σε συνεργασία με τη Δ/νση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών - ΥΠΕΠΘ. με θέμα : Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις  γλώσσες και το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας(ΚΠγ).
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί. το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2006. στο  Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. (Λεωφ. Στρατού 2) και διοργανώνεται για τους καθηγητές Γαλλικής του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα της Βόρειας Ελλάδας. μέλη ή μη του Συλλόγου.

Εισηγητές
- κ. Αντώνης Τσοπάνογλου.  Καθηγητής Α.Π.Θ.. Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.Ε. του ΚΠγ
- κ. Βάσω Τοκατλίδου. Ομότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα
  8.30  -  9.00: Προσέλευση - εγγραφή
  9.00  - 10.00: Παρουσίαση των επιπέδων του ΚΠγ και των δεξιοτήτων που απαιτούνται (1ο μέρος/κ.Τσοπάνογλου)  10.00  - 10.20: Διάλειμμα  10.20  - 12.50: Τυπολογία των ασκήσεων και των δραστηριοτήτων : Δοκιμασίες
ελέγχου   γλωσσικής επίγνωσης και ελέγχου της        ικανότητας προφορικής
διαμεσολάβησης - Πρακτική προσέγγιση/ateliers (2ο μέρος/κ.Τοκατλίδου)

Δηλώσεις συμμετοχής. με όλα τα στοιχεία των ενδιαφερομένων. θα κατατίθενται ΜΟΝΟ ΓΡΑΠΤΩΣ στο Fax 2310 84 49 11 ή στο e-mail skgal@otenet.gr. έως και την Τετάρτη 18/1/2006. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Δικαίωμα συμμετοχής: 10 Ευρώ. Πληροφορίες στο τηλ. 2310 84 49 11.

      Για το Δ.Σ.
    Η Πρόεδρος    Η Γεν. Γραμματέας
   Β.Βαταμίδου-Μαρασλίδου   Μαρία Βρετανίδου