Διαγωνισμός για Πρωτοπόρους Δασκάλους

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη του δεύτερου Διαγωνισμού Πρωτοπόρων Δασκάλων (Innovative Teachers). ο οποίος διοργανώνεται από την Microsoft Ελλάς. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (μαθημάτων. εκπαιδευτικών εφαρμογών. κ.λπ.) που έχουν υλοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ήδη αναπτύξει ή θα αναπτύξουν διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας λογισμικό της Microsoft. Σημειώνεται ότι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν ήδη υποβληθεί και βρίσκονται στην Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου. www.e-yliko.gr. επιτρέπεται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι καλούνται: α) να συμπληρώσουν τη φόρμα που βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.microsoft.com/hellas/education/pil/innovativeTeachers.mspx και β) να αποστείλουν μία περιγραφή της δραστηριότητάς τους στη διεύθυνση mathisi@microsoft.com. Οι τρεις νικητές του διαγωνισμού θα συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πρωτοπόρων Δασκάλων που πρόκειται να διοργανωθεί από τη Microsoft στην Εσθονία στις 11-12 Απριλίου 2006. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ. οι Έλληνες εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες. πρακτικές και ιδέες με Ευρωπαίους συναδέλφους τους. καθώς και να ενημερωθούν για τις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το διαγωνισμό είναι η Τετάρτη. 15η Μαρτίου 2006.

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη του δεύτερου Διαγωνισμού Πρωτοπόρων Δασκάλων (Innovative Teachers). ο οποίος διοργανώνεται από την Microsoft Ελλάς. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (μαθημάτων. εκπαιδευτικών εφαρμογών. κ.λπ.) που έχουν υλοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ήδη αναπτύξει ή θα αναπτύξουν διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας λογισμικό της Microsoft. Σημειώνεται ότι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν ήδη υποβληθεί και βρίσκονται στην Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου. www.e-yliko.gr. επιτρέπεται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι καλούνται: α) να συμπληρώσουν τη φόρμα που βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.microsoft.com/hellas/education/pil/innovativeTeachers.mspx     και

β) να αποστείλουν μία περιγραφή της δραστηριότητάς τους στη διεύθυνση mathisi@microsoft.com.
Οι τρεις νικητές του διαγωνισμού θα συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πρωτοπόρων Δασκάλων που πρόκειται να διοργανωθεί από τη Microsoft στην Εσθονία στις 11-12 Απριλίου 2006. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ. οι Έλληνες εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες. πρακτικές και ιδέες με Ευρωπαίους συναδέλφους τους. καθώς και να ενημερωθούν για τις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το διαγωνισμό είναι η Τετάρτη. 15η Μαρτίου 2006.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο.