Πες την άποψή σου! Έρευνα με αντικείμενο τη χρήση και τις προοπτικές της Ευρυζωνικότητας

Η χρήση «ευρυζωνικών συνδέσεων» (δίκτυα οπτικών ινών. xDSL. ασύρματα δίκτυα κλπ.) από τους Έλληνες πολίτες. σε συνδυασμό πάντα ΅ε την υιοθέτηση προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. αποτελεί τη βάση. πάνω στην οποία θα θεμελιωθεί η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα της χώρας μας. Στα πλαίσια αυτά. το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. προχωρά στην πραγματοποίηση online έρευνας (http://ru6.cti.gr/broadband/survey/) στους χρήστες του Διαδικτύου με αντικείμενο τη χρήση και τις προοπτικές χρήσης των ευρυζωνικών συνδέσεων. Όλοι οι Έλληνες πολίτες καλούνται να συμμετέχουν. ώστε να ακουστούν οι απόψεις όλων μας.

Η βάση. πάνω στην οποία θα θεμελιωθεί η ανάπτυξη Κοινωνία της Πληροφορίας και συνακόλουθα η ανταγωνιστικότητα ενός κράτους στο σημερινό περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας είναι τα δίκτυα Ευρυζωνικότητας (δίκτυα οπτικών ινών. xDSL. ασύρματα δίκτυα κλπ.).

 

Η ανάγκη για Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα. σε συνδυασμό πάντα ΅ε τη χρήση προηγμένων ΤΠΕ. είναι εξίσου επιτακτική όσο και για τις άλλες χώρες. Η εξάπλωση και η χρήση των νέων τεχνολογιών θα αποτελέσουν ουσιαστικό εργαλείο για ανοιχτή και αποτελεσματική διακυβέρνηση. καθώς και για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Επίσης. θα δημιουργήσουν νέες μορφές εργασίας και νέες δεξιότητες. ενώ θα διασφαλίσουν τη συνεχή κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση των πολιτών. Ταυτόχρονα. θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ΅έσω της παροχής προηγμένων υπηρεσιών υγείας. μεταφορών και προστασίας του περιβάλλοντος. Η εξάπλωση και χρήση της Ευρυζωνικότητας θα αυξήσει την αποδοτικότητα και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στην κοινωνία. στον πολιτισμό και στην οικονομία. ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσει οικονομίες κλίμακας.

 

Στο παραπάνω πλαίσιο. το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (www.observatory.gr). προχωρά στην πραγματοποίηση online έρευνας στους χρήστες του Διαδικτύου με αντικείμενο τη χρήση και τις προοπτικές χρήσης των ευρυζωνικών συνδέσεων. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

http://ru6.cti.gr/broadband/survey/

 

Οι πληροφορίες που θα συλλεγούν από την αποδελτίωση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου θα ληφθούν υπόψη στην προώθηση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα και τη χάραξη αντίστοιχης στρατηγικής. με τελικό αποδέκτη τον κάθε Έλληνα πολίτη. Η έκφραση των απόψεών μας μπορούν να κάνουν τη διαφορά!