Το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα και οι εφαρμογές του στην Εκπαίδευση

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα με θέμα: Το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα και οι εφαρμογές του στην Εκπαίδευση. που θα πραγματοποιηθεί στην Χαλκίδα (Θέατρο Παπαδημητρίου) την Παρασκευή 24/02/2006 και ώρα 11:00

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα με θέμα: Το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα και οι εφαρμογές του στην Εκπαίδευση. που θα πραγματοποιηθεί στην Χαλκίδα (Θέατρο Παπαδημητρίου) την Παρασκευή 24/02/2006 και ώρα 11:00

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο.