Εγκαταστάθηκε ο κόμβος των «Ασκών του Αιόλου στην Αθήνα»

Ο Κόμβος στην Αθήνα είναι πραγματικότητα. Βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και γίνονται οι τελικές ρυθμίσεις του λογισμικού.