Ημερίδες με θέμα «Δίκτυα Εκπαίδευσης-Ασκοί του Αιόλου»

Ο Τομέας Διακτυακών Υπηρεσιών του ΙΤΥ συμμετέχει σε ημερίδες και διαλέξεις με θέμα "Δίκτυα Εκπαίδευσης- Ασκοί του Αιόλου".

Οι ημερίδες ή διαλέξεις διοργανώνονται με ευθύνη των υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διεθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι πρώτες ημερίδες θα γίνουν ως ακολούθως:

  • Στον Νομό Αρτας 11 Νοεμβρίου
  • Στον Νομό Κοζάνης 9 Δεκεμβρίου
  • Στον Νομό Πέλλας 10 Δεκεμβρίου

Υπάρχουν προσκλήσεις από τους Νομούς Κορινθίας και Χαλκιδικής και περιμένουμε να μας γνωστοποιηθεί η ημερομηνία.