Ημερίδα Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας

H Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. προσκαλεί όλους τους καθηγητές Γερμανικής Γλώσσας να παρευρεθούν στην Επιστημονική Ημερίδα που διοργανώνει την Κυριακή 12 Μαρτίου 2006 (09.30-16.30) στο Esperia Hotel. Σταδίου 22. Αθήνα. Θέμα της Επιστημονικής Ημερίδας: ..Neue Perspektiven im DaF”.

H Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. προσκαλεί όλους τους καθηγητές Γερμανικής Γλώσσας να παρευρεθούν στην Επιστημονική Ημερίδα που διοργανώνει την Κυριακή 12 Μαρτίου 2006 (09.30-16.30) στο Esperia Hotel. Σταδίου 22. Αθήνα. Θέμα της Επιστημονικής Ημερίδας: ..Neue Perspektiven im DaF”.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας