Τηλεδιάσκεψη – Διάλογος επιλεγμένων σχολικών μονάδων απ όλη την Ελλάδα με την Υπουργό ΕΠΘ με αφορμή την «21η Μαρτίου-Hμέρα της Aνοιξης στην Ευρώπη» και θέμα «Σε ποια Ευρώπη Ζούμε. Ποια Ευρώπη Θέλουμε».

Τηλεδιάσκεψη - Διάλογος επιλεγμένων σχολικών μονάδων απ΄ όλη την Ελλάδα με Υπουργό ΕΠΘ με αφορμή την «21η Μαρτίου-Hμέρα της Ανοιξης στην Ευρώπη» και θέμα «Σε ποια Ευρώπη Ζούμε. Ποια Ευρώπη Θέλουμε»

Το πρωί της Τρίτης 21 Μαρτίου. μεταξύ 09.00-10.30 π.μ.. θα διενεργηθεί τηλεδιάσκεψη επιλεγμένων σχολικών μονάδων απ΄ όλη την Ελλάδα με την Υπουργό ΕΠΘ με αφορμή την «21η Μαρτίου-Hμέρα της ʼνοιξης στην Ευρώπη» και θέμα «Σε ποια Ευρώπη Ζούμε. Ποια Ευρώπη Θέλουμε».

Στα πρώτα 15’ της τηλεδιάσκεψης θα γίνει η αλληλογνωριμία όλων των πλευρών που θα συνομιλήσουν. καθώς και μια σύντομη εισαγωγή της Υπουργού για τη σημασία του θεσμού της «Ημέρας της ʼνοιξης στην Ευρώπη» και το πως συνδέεται με τον ευρύτερο διάλογο για το «Ποια Ευρώπη Θέλουμε». Στα επόμενα 75 λεπτά. μαθητές των επιλεγμένων σχολείων θα υποβάλλουν εναλλάξ ερωτήσεις που θα απαντηθούν από την Υπουργό για θέματα όπως:

  • H σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια. Δευτεροβάθμια. Τριτοβάθμια)
  • Οι ευκαιρίες για εκπαίδευση. επιμόρφωση. κατάρτιση. ανταλλαγές. κινητικότητα στα πλαίσια της ΕΕ
  • Η ΕΕ και η Απασχόληση
  • Η ΕΕ. η οικονομία και το Ευρώ
  • Η ΕΕ και ο πολιτισμός
  • Τα δικαιώματα των πολιτών στα πλαίσια της ΕΕ
  • Η συμμετοχή των πολιτών στην λήψη αποφάσεων από την ΕΕ (ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα)
  • Ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  • και άλλα θέματα που μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά στο συνημμένο μήνυμα

Ανεξάρτητα από τη συμμετοχή των συγκεκριμένων σχολείων στην τηλεδιάσκεψη. καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης το επιθυμούν και το κρίνουν εφικτό (από την πλευρά των αναγκών του ωρολόγιου προγράμματος και του διαθέσιμου χώρου της σχολικής μονάδας τους) να παρακολουθήσουν με ομάδες μαθητών την εν λόγω διαδικασία μέσω της Διαδικτυακής Σύνδεσης του σχολείου τους. συνδεόμενοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.sch.gr/rts.