Λογισμικό της Εκπαίδευσης

Παραδοτέο για το Εκπαιδευτικό Λογισμικό της Ομάδας Εργασίας της Επιτροπής Στρατηγικής για την Πληροφορική στην Εκπαίδευση του ΥΠΕΠΘ