Αλλάζει ο ΕΠΑΚ

Από τις 3 Νοεμβρίου 2002 ο ΕΠΑΚ για τη σύνδεσή σας στο Internet θα μετατραπεί σε 89624-88888. χωρίς να υπάρχει χρονικό διάστημα κατά το οποίο να λειτουργούν και οι δύο αριθμοί κλήσης ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με την τελική φάση του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης που αποφασίστηκε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). από τις 3 Νοεμβρίου 2002. ο Ενιαίος Πανελλαδικός Αριθμός Κλήσης (ΕΠΑΚ) για τη σύνδεσή σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. από 09624-88888 θα μετατραπεί σε 89624-88888. (Αντικατάσταση του 0 με το 8)Η αλλαγή αυτή θα γίνει χωρίς να υπάρξει χρονικό διάστημα κατά το οποίο να λειτουργούν και οι 2 αριθμοί κλήσης ταυτόχρονα (http://www.eett.gr/gr_pages/index2.htm) Επομένως από την 3η Νοεμβρίου 2002 οι αριθμοί κλήσης ΠΣΔ διαμορφώνονται ως ακολούθως:

  • Νέος Ενιαίος Πανελλήνιος Αριθμός Κλήσης (ΕΠΑΚ) για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσω τηλεφώνου (dialup): 89624-88888
  • Νέος Αριθμός κλήσης της υπηρεσίας υποστήριξης χρηστών (helpdesk) για τις σχολικές και διοικητικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 801.11.801.81

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (https://www.sch.gr/user_support) βρίσκεται κοντά σε κάθε χρήστη του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου για την υποστήριξη του και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Σ' αυτή μπορείτε να απευθύνεστε για οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με την νέα αριθμοδότηση

Με εκτίμηση.

Από την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών
του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου